ได้ผลดี! กินเห็ดหลินจือร่วมกับวิตามินซี รักษามะเร็ง

วิตามินซีมีประโยชน์หลายด้านต่อร่างกาย สำคัญกว่านั้นเพิ่มการดูดซึมดียิ่งขึ้นเมื่อทานร่วมกับเห็ดหลินจือช่วยรักษาโรคมะเร็ง และประโยชน์ช่วยต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ

REISHI MUSHROOM USED IN MEDICAL TREATMENT OF ADVANCED
MALIGNANT SOLID TUMOR IN HUMAN
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ฟูกูมิ โมริซิเงะ ณ ห้อง B 201 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. ปรีชา กลิ่นเกษร สรุปจากการถอดเทป 27 ธ.ค. 2530

ศาสตราจารย์ ดร.ฟูกูมิ โมริซิเงะ ประธานโรงพยาบาลนากามูระประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรม ได้ศึกษาเกี่ยวกับสารอาหารที่เหมาะสม ช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกร้าย (มะเร็ง)ในระยะแรก เขาให้วิตามินซีแก่คนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งออกจากร่างกาย เพื่อให้แผลผ่าตัดของคนไข้หายเร็วขึ้น และพบว่าคนไข้ผ่าตัดมะเร็งที่ได้รับวิตามินซีนั้น มีอาการหลังผ่าตัดดีขึ้นมากผิดปรกติจากที่เคยพบ จึงได้รายงานผลการค้นพบไว้ใน International congress of microbiology (Tokyo) ปี 1975 ว่าอาการทางด้าน Post-operative hepatitis ลดลงมาก

ในปี 1975 นั่นเอง เขามีโอกาสเชิญ Dr.Pauling ไปที่ฟูกูโอกะ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทฤษฎี ORTHOMOLECULAR NUTRITIONAL TREATMENT เป็นทฤษฏีว่าด้ายการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันและรักษาโรคร้ายด้วยการควบคุมจำนวนโมเลกุลของสารอาหารในร่างกาย สารสำคัญที่ควบคุมโมเลกุลต่างๆ ของร่างกายได้ดีก็คือ วิตามินซี

ในระยะหลังเริ่มมีการนำสารสกัดจากเห็ดมาใช้ในการต้านมะเร็ง ทำการศึกษาจากเห็ดต่างๆ พบว่า เห็ดหลินจือ ( Lingzhi – REISHI) มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและรักษามะเร็ง ทั้งชนิดช่วยให้อาการไข้ฟื้นคืนสู่สภาพปรกติอย่างรวดเร็ว หลังการผ่าตัดเนื้อร้ายออก ทั้งชนิดที่ไม่อาจผ่าตัดได้ แต่ใช้วิธีรักษาโดยการควบคุมสารอาหารเพียงอย่างเดียว

สิ่งยืนยันว่าวิธีการนี้ได้ผลคือ การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ของอดีตประธานาธิบดี โรนัล เรแกน แห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ขณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ (ปัจจุบัน ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมไปแล้ว) โดยวิธีผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกและให้สารอาหารที่เหมาะสมแทนการรักษาด้วยวิธีเดิม ซึ่งมักจะเป็นเคมีบำบัด หรือ การฉายแสง สารอาหารที่ให้หลังการผ่าตัด ประกอบด้วยวิตามินหลายอย่างได้แก่ บี3 บี6 ซี และเห็ดหลินจือ (Lingzhi – หลินจือ)

ทั้งๆ ที่วิธีการรักษานี้ได้ผล แต่ยังไม่ได้มีการยอมรับทางกฏหมายของสหรัฐฯ จึงปรากฏมีนักชีวเคมีชื่อ J.M. BEAVERS จาก HEAVENER ส่งจดหมายเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเรแกน ผลักดันทุกทางให้วิธีการรักษเช่นนี้ เป็นที่ยอมรับในทางการแพทย์ของสหรัฐฯ ในแง่ของกฏหมาย เขากล่าวว่า ผลการรักษาในเนื้อร้าย (มะเร็ง) ของประธานาธิบดีเรแกน ที่ปรากฏออกมาเป็นทางการนั้น หาย 100 %

ผู้บรรยายได้เล่า ความเป็นมาในการสนใจใช้วิตามินซี และได้เสนอผลงานต่อที่ประชุมในปี 1975 และเมื่อได้สนทนากับ ดร.ไลนัส พอลลิ่ง จึงเริ่มสนใจศึกษาสมุนไพรเห็ดหลินจือ เนื่องจากเห็ดหลินจือมีสาร Polysaccharides ซึ่งมักมีน้ำหนักในโมเลกุลมากกว่าหนึ่งล้านหน่วย ยากแก่การตูดซึมผ่านผนังลำไส้ในตัวคนได้ ดังนั้น จึงเห็นว่าถ้าผสมวิตามินซีกับเห็ดหลินจือเข้าด้วยกันจะทำให้การดูดซึมเป็นไปได้ดี เนื่องจากวิตามินซีกับเห็ดหลินจือเข้าด้วยกันจะทำให้การดูดซึมเป็นไปได้ดี เพราะวิตามินซีช่วยลดน้ำหนักโมเลกุลของสารโพลีแซคคาไรด์ลง แต่มิใช่ด้วยวิธีของเอนไซม์ วิตามินซีจะค่อยๆ ทำให้โพลีแซคคาไรด์ลดขนาดลงเป็น OLIGOSACCHARIDES โดยสารตัวนี้จะเพิ่มขีดความสามารถของ MACROPHAGE CELL ให้ทำลายเซลล์มะเร็ง

เลือกกินได้ประโยชน์เห็ดหลินจือ-แคปซูลต่อจากนั้นผู้บรรยายได้ยกตัวอย่างประธานาธิบดีแรแกน ที่ใช้วิธีการควบคุมปริมาณสารอาหารหลังการผ่าตัด เขาบอกว่าได้ใช้วิธีนี้เนื่องจากเคยทดสอบแล้วพบว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องควบคุมอาหาร ขบวนการทำงานนั้น เริ่มต้นจากกรดอะมิโนประเภทแกรมม่า เมื่อรวมกับอาหารประเภทวิตามิน คือซี บี3 บี6 แล้วจะกลายเป็น โพสตาแกลนดิน จากนั้น เห็ดหลินจือจะทำให้กลายเป็นพวก VINYL CHLORIDE ซึ่งเมื่อรวมกับวิตามินซีแล้วจะเกิด UPNYL CHLORIDE จนมาเป็น UP OXYGEN โดยสารตัวนี้จะทำลายเซลส์มะเร็ง

จากการทดลองใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือล้างเส้นเลือดปรากฏว่าได้ผลน่าพอใจเนื่องจากพบว่ามี KUPFFFR CELL เพิ่มขึ้น ในคนไข้มะเร็งที่ทดลองรักษาโดยวิธีนี้ 140 คน สามารถบอกได้ว่ารอดชีวิตภายใน 18 เดือน โดยการให้เห็ดหลินจือ มีผู้รอดชีวิตได้ถึง 124 คน มีอยู่ 13 คนที่ช้าเกินกว่าจะช่วยชีวิตไว้ได้ ในการรักษานั้น นอกจากวิธีผ่าตัดตามปรกติแล้ว เขายังใช้ไนโตรเจนเหลว -180 องศาเซลเซียส ฆ่าเนื้อร้ายให้ตาย แล้วให้วิตามินซีร่วมกับเห็ดหลินจือ

ต่อจากนั้นผู้บรรยายได้ยกกรณีตัวอย่างการใช้เห็ดหลินจือรักษามะเร็ง อีกมากมายหลายกรณีเช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งในเม็ดโลหิต มะเร็งในสมอง มะเร็งตับ มะเร็งปอด โดยทุกกรณีได้ใช้เห็ดหลินจือร่วมกับวิตามินซีแล้วได้ผลดี ในทุกกรณีที่ผู้บรรยายนำมาเป็นกรณีตัวอย่าง ได้ฉายภาพ X-ray film แสดงการเปลี่ยนแปลง ก่อนและหลังการรักษาด้วยเห็ดหลินจือบวกกับวิตามินซี ซึ่งเป็นที่น่าสนใจยิ่งที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นระยะ จนหายจากการเป็นมะเร็ง และยังได้กล่าวว่า ในกลุ่มชนชาวญี่ปุ่นที่กินเห็ดหลินจือกว่าแสนคน มีการเกิดมะเร็งน้อยมาก

สปอร์ส่วนนี้สิดีที่สุด งานวิจัย ม.มหิดลยัน >> คลิ๊กอ่าน… https://goo.gl/zaTRA9
ทำไม? สารในสปอร์เห็ดหลินจือ ถึงลดความเสี่ยงมะเร็งได้จริง >> คลิ๊กอ่าน… https://goo.gl/AHNQ9q
รู้ยัง >> คลิ๊กอ่าน… ประโยชน์เห็ดหลินจือรักษาโรคอะไรบ้าง?

เครดิต : เวป alternativecomplete

วโรยา สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 เมืองงาย สมุนไพรสรรพคุณสุขภาพ

^-^ กดปุ่มแชร์ในโซเชียลมีเดีย แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้เพื่อนๆ เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดี!! ^-^