วิจัยเห็ดหลินจือเยียวยาปวดหัวไมเกรน

การวิจัยศึกษาผลของ “เห็ดหลินจือ” ต่ออาการโรคไมเกรนพบสารในเห็ดหลินจือช่วยลดอาการกำเริบของไมเกรนได้ และปรับสมดุลและซ่อมแซมระบบประสาทรับมือกับความเครียดจากไมเกรน และยังช่วยให้นอนหลับสบายหลับลึกมากยิ่งขึ้น

ไมเกรนอันตรายไหม? คนที่ป่วยเป็น “โรคไมเกรน” จะมีโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบและแตกได้มากกว่าคนปกติทั่วไป ปวดหัวไมเกรนกินยาไม่จบ อย่าละเลย…แค่ปวดศีรษะแล้วทานยาหรือเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเท่านั้น เพราะอาจเสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบและแตก เสี่ยงสูง!! อัมพฤกษ์-อัมพาตจะถามหา หรือสามารถคร่าชีวิตได้เลย!! อ่านต่อ...ที่มา เดลินิวส์ออนไลน์

เห็ดหลินจือ รักษาปวดหัวโรคไมเกรน อันตรายไหม

อาการโรคไมเกรน

โรคไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดหัวด้านใดด้านหนึ่ง บางครั้งปวดศีรษะทั้งสองข้าง อาการปวดหัวจะทำให้สุขภาพแย่ลงและส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทุกข์ทรมานจากโรคไมเกรน ไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มเสี่ยงอายุตั้งแต่ 10 ถึง 30 ปี ซึ่งเป็นวัยหนุ่มสาวได้เพิ่มมากขึ้น

ผลวิจัยเห็ดหลินจือฟื้นฟูโรคปวดหัวไมเกรน

ปี 2012 มีผลการศึกษาวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ใน “วารสารนานาชาติเภสัชศาสตร์” (International Journal of Pharmacy) ได้ศึกษาผลของ เห็ดหลินจือ ต่อความถี่และระยะเวลาของอาการไมเกรน พบว่าเห็ดหลินจือ มีผลดีต่ออาการของโรคไมเกรน

เป็นที่รู้กันดีว่าการใช้ยาทั่วไปสำหรับการรักษาโรคไมเกรนนั้นต้องมีการติดตาม 3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของโรคไมเกรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและวัยหนุ่มสาว

ในระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ 2555 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 220 คนจากผู้ป่วยในคลินิกนานาชาติในนครการาจี ประเทศ ปากีสถานี จากจำนวนผู้ป่วย 66 รายที่เป็นโรคไมเกรนเรื้อรัง

เลือกกินได้ประโยชน์เห็ดหลินจือ-แคปซูลตามแบบสอบถามดังกล่าว สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดของโรคไมเกรน ได้แก่ ความเครียด / ตึงเครียด 50.90%, ความไวต่อแสง (แสง) 48.18% และ 45.5% เสียงดัง.

ผู้ป่วยที่ได้ทานเห็ดหลินจือ เป็นระยะเวลา 1 เดือนถึง 1 ปี จำนวน 62 ราย (93.99%) รายงานว่าสามารถบรรเทาอาการปวดและสามารถลดความถี่ในการกำเริบของโรคไมเกรน

และผู้ป่วยโรคไมเกรนจำนวน 54 ราย (83.18%) ที่มีการรายงาน ไม่มีผลข้างเคียงหลังจากทานเห็ดหลินจือ ผลข้างเคียงที่ได้รับรายงานมาก็คือความไวของระบบทางเดินอาหาร อาการที่เป็นอยู่แล้วของผู้ที่เป็นโรคไมเกรนเรื้อรัง

เนื่องจากสภาวะโรคปวดหัวไมเกรนเกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ตึงเครียด ประโยชน์จากเห็ดหลินจือ มีผลต่อการปรับสมดุล/ซ่อมแซมระบบประสาทและช่วยให้ร่างกายสามารถรับมือกับความตึงเครียดได้ดีมากและช่วยให้นอนหลับสบายหลับลึกมากยิ่งขึ้น ทำให้เห็นถึงประโยชน์ของสารในเห็ดหลินจือในการลดอาการกำเริบของไมเกรนได้

วโรยา สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 เมืองงาย สมุนไพรสรรพคุณสุขภาพ

สรรพคุณของเห็ดหลินจือ มีผลทำให้ระบบประสาทมีความสมดุลและช่วยให้ร่างกายสามารถรับมือกับความตึงเครียดได้ดีมากและช่วยให้นอนหลับสบายหลับลึกมากยิ่งขึ้น เพราะอาการปวดหัวไมเกรนมันเกี่ยวข้องกับความตึงเครียด เห็ดหลินจือได้แสดงให้เห็นถึงความประสิทธิภาพในการลดอาการกำเริบของไมเกรนได้ เห็ดหลินจือยังสามารถปรับความสมดุลของระบบประสาทและซ่อมแซมระบบประส่าทเพิ่อรับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้

^-^ กดปุ่มแชร์ในโซเชียลมีเดีย แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้เพื่อนๆ เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดี!! ^-^