“สปอร์เห็ดหลินจือ” สมุนไพรรักษาโรค ปอด หลอดลม อักเสบ

สมุนไพรเห็ดหลินจือ พบสารรักษาทางยาสูงใน “สปอร์” จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน หยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรคที่ผ่านหลอดลมเข้าสู่ปอดทำให้การอักเสบลดน้อยลง ทำให้ร่างกายไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ในระบบทางเดินหายใจของคนเรานั้น ประกอบไปด้วยอวัยวะหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่จมูกที่สูดอากาศเข้าไป ผ่านหลอดลมจนกระทั่งไปสู่ปอดของเรา ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจเพื่อเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปใช้ในร่างกาย และหน้าที่ของปอดนั้นจะคอยแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย และแลกเปลี่ยนเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่สิ่งแวดล้อม ปกติในอากาศมีออกชิเจนร้อยละ 20 อ่านเพิ่มเติม …