สปอร์เห็ดหลินจือ “วโรยา” ราคาคุ้มค่าไหม?

ราคาคุ้มไหม? เห็ดหลินจือ MG2 – วโรยา ผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูลจาก “สปอร์” โครงการสวนเกษตรเมืองงาย  วิจัยพบสรรพคุณทางยาที่สูงกว่าส่วนอื่นจากเห็ดหลินจือแดง สมุนไพรจีนที่ได้รับการยอมรับประโยชน์การนำไปใช้ ยับยั้ง ป้องกัน รักษาสารพัดโรค ซ่อมแซมระดับเซลล์เพื่อสุขภาพที่ดี เห็ดหลินจือ อ่านเพิ่มเติม …