9 อาการอันตราย เสี่ยง “โรคเบาหวาน”

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เรื้อรังและไม่หายขาด ทั้งยังเป็นโรคทางพันธุกรรม และโรคเบาหวานยังสามารถเกิดขึ้นได้แม้คนในครอบครัวไม่มี­ปร­ะวัติโรคเบาหวาน เพราะปัจจัยต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การใช้ยาบางชนิดก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ โรคอันตรายใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน โรคเบาหวาน อาการสัญญานอันตราย เนื่องจากสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาและลืมเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็น นอกจากว่าจะไปตร­­­­วจสุขภาพแล้วจึงจะทราบว่าป่วยเป็นเบาหวานแต่กว่าจะพบว่าตัวเองเป็นเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงก็ส่งผลมากมายต่อสุขภาพแล้ว อาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะสังเกตได้ดังนี้ 1.แผลหายช้า บาดแผลที่หายช้าหรือว่าเจ็บปวด อ่านเพิ่มเติม …