สปอร์เห็ดหลินจือ-MG2-กะเทาะเปลือก-วโรยา

สปอร์เห็ดหลินจือ-MG2-กะเทาะเปลือก-วโรยา