เจตนารมณ์ของเรา

“อยากให้คนไทยสุขภาพดี” วโรยา สปอร์เห็ดหลินจือชนิดแคปซูล สมุนไพรเพื่อสุขภาพเกรด Premium ราคาที่จับต้องได้!  สรรพคุณทางยา บำรุงร่างกาย ป้องกัน รักษาสารพัดโรค ซ่อมแซมระดับเซลล์ วัตถุดิบจากโครงการสวนเกษตรเมืองงาย ต่างกับที่อื่นอย่างไร? คลิ๊กอ่าน!...สายพันธุ์ที่ดีกว่า! เห็ดหลินจือแดงจิตรลดา G2 สู่ MG2

เวปนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้คนไทยที่รักษ์สุขภาพ ต้องการบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ ที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ หรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเห็ดหลินจือเพื่อการรักษา ได้รู้และเข้าใจ…

  1. คลิ๊กอ่าน ... เห็ดหลินจือประโยชน์อะไรได้บ้าง? ไม่ใช่แค่ความเชื่อ แต่มีงานวิจัยรองรับ
  2. เคยทานแล้ว แต่ไม่รู้สึกว่า สุขภาพดีอย่างคำโฆษณา เปลี่ยนมาก็หลายยี่ห้อ!! เพราะประโยชน์ที่แท้จริงของเห็ดหลินจืออยู่ที่ “สปอร์กะเทาะเปลือกคลิ๊กอ่าน...ส่วนนี้สิดี สปอร์เห็ดหลินจือ
  3. ทานเห็ดหลินจือแล้ว มีอาการคัน ท้องเสีย ฯลฯ อาการที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเลิกทานกันไป!! คลิ๊กอ่าน...เห็ดหลินจือ สรรพคุณ ผลข้างเคียง
  4. คลิ๊กอ่าน...เลือกซื้อ เห็ดหลินจืออย่างไร? ให้คุ้มค่าเงิน ได้ประโยชน์สูงสุด!
  5. เผยแพร่ผลสำเร็จจากงานวิจัยเห็ดหลินจือในประเทศไทย โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย สู่การใช้ประโยชน์เพื่อคนไทย สายพันธุ์แผ่นดินไทย MG2 (เมืองงาย 2) คลิ๊กอ่าน...วิจัยแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำสรรพคุณทางยาที่สูงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ

สปอร์เห็ดหลินจือ-หลังกะเทาะเปลือก-MG2-วโรยา

MG2 สายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยม ดอกเห็ดหลินจือที่ใหญ่ หนา และสปอร์ที่มากกว่าสายพันธุ์อื่น สรรพคุณในระดับที่สูงของเห็ดหลินจือป่า อ้างอิง...ต่อยอดด้วยการพัฒนายาต้านมะเร็ง ในพระราชดำริ

^-^ กดปุ่มแชร์ในโซเชียลมีเดีย แบ่งปันบทความที่ท่านอ่านแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนๆ เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดี!! ทั่วหน้า ^-^