สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 – เพื่อสุขภาพคนไทย

สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 สายพันธุ์แผ่นดินไทย จากโครงการเกษตรเมืองงาย สรรพคุณทางยาสูงกว่าจากดอก/ราก เห็ดหลินจือแดงหลายเท่า ประโยชน์ได้ดีที่สุดถ้าเป็นสปอร์ที่กะเทาะเปลือกแล้ว โครงการศึกษาวิจัยกว่า 5 ปี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบว่าเห็ดหลินจือ MG2  ที่ปลูกในประเทศไทยมีสรรพคุณและประโยชน์จากสารสำคัญทางยาไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพคนไทย!!

ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดจากเห็ดหลินจือ เช่น ชาเห็ด แคปซูลเห็ด เห็ดสกัดพร้อมดื่ม ล้วนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่รักษ์สุขภาพเป็นอย่างมาก แต่บางคนทานแล้วกับไม่รู้สึกว่า สุขภาพดีอย่างคำโฆษณา แถมบางรายถึงกับท้องเสีย แต่ไม่ใช่เพราะเห็ดหลินจือ ไม่ดี อย่างที่ว่า แต่อาจเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการที่จะนำเอาสรรพคุณออกมาจากเห็ดหลินจืออย่างถูกวิธี เพราะประโยชน์ที่แท้จริงของเห็ดหลินจืออยู่ที่ “สปอร์” อ้างอิง...สนง.สมุนไพรคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

งานวิจัยเปรียบเทียบประโยชน์จากสปอร์เห็ดหลินจือ มหาวิทยาลัยมหิดล

“สปอร์เห็ดหลินจือ” ชนิดใดให้ได้ประโยชน์สูงสุด?

เห็ดหลินจือมีสารสำคัญหลัก 2 กลุ่ม

  1. สารกลุ่มไทรเทอร์พีนอยด์ หรือสารไทรเทอร์พีน (Trierpene)
  2. สารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide)

จากรายงานการวิเคราะห์ พบว่าสารสำคัญทั้ง 2 กลุ่มนี้พบในส่วนสปอร์มากกว่าส่วนดอกเห็ด และสปอร์ที่ถูกกะเทาะเปลือก

สารกลุ่มไทรเทอร์พีนอยด์ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านภูมิแพ้ ลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอล ป้องกันการอุดตันของไขมันในหลอดเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในตับ ต้านสารพิษที่มีต่อตับ

สารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย กระตุ้นการทำงานและเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวช่วยต่อต้านอาการภูมิแพ้ ต้านมะเร็ง มากกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะเปลือก

ผลการจากวิเคราะห์การทดลองพบว่าสารสำคัญเหล่านี้ ในสปอร์ที่กะเทาะเปลือกหรือผนังหุ้ม มีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และต้านมะเร็งได้ดีกว่า สปอร์ที่ไม่กะเทาะเปลือกและส่วนดอกถึงกว่า 20 เท่า

ทานสปอร์เห็ดหลินจือกะเทาะเปลือกได้ประโยชน์สูงสุด

สปอร์เห็ดหลินจือแดง มีลักษณะรูปไข่ ขนาดเล็กและละเอียดมาก(8.5-11.5 x 5-7 ไมครอน) สีน้ำตาลเหลือง เมือกะเทาะแล้วจะมีสีน้ำตาลเข้ม การนำเห็ดหลินจือมาทำความสะอาด และนำไปต้มหรืออบฆ่าเชื้อ สามารถทำให้สูญเสียสปอร์ไปได้

วโรยาสปอร์เห็ดหลินจือแดง-กะเทาะเปลือก-MG2-สรรพคุณ-ประโยชน์-ผลข้างเคียง

จากการศึกษาภาวะกรดในกระเพาะอาหารและภาวะเบสในลำไสเล็ก พบว่าไม่สามารถย่อยสลาย หรือกะเทาะเปลือกหุ้มสปอร์เห็ดหลินจือออกได้ (เปลือกหรือผนังหุ้ม 2 ชั้นของสปอร์เห็ดหลินจือมีความแข็งมาก) ดังนั้นสารสำคัญที่อยู่ภายในสปอร์จึงไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้ ดังนั้นจึงควรรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือที่ถูกกะเทาะเปลือกแล้ว เพื่อจะได้รับปริมาณสารสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วโรยาสปอร์เห็ดหลินจือแดง-กะเทาะเปลือก-MG-2-สรรพคุณ-โทษ-โครงการ-ผลข้างเคียง

สปอร์เห็ดหลินจือสรรพคุณช่วยต้าน”มะเร็ง” (มั่วหรือแม่น?)

การเพาะพันธุ์เห็ดหลินจือในประเทศไทย

ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือแนวทางเกษตรที่เหมาะสมนั้นจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยได้แก่ ชนิดของสายพันธุ์ สถานที่เพาะเลี้ยง สภาพแวดล้อมในการเลี้ยง แมลงและศัตรูพืช เป็นต้น การคัดเลือกสายพันธุ์ถือว่ามีความสำคัญมาก แต่ละสายพันธุ์ให้ผลผลิตและปริมาณสารสำคัญไม่เท่ากัน บางสายพันธุ์ให้ผลผลิตสูงแต่มีปริมาณสารสำคัญต่ำ ก็ไม่เหมาะสมที่จะนำมาทานเพราะมีสารสำคัญไม่ดีพอ

วโรยา สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 เมืองงาย สมุนไพรสรรพคุณสุขภาพ
ประเทศไทยพยายามค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ เพื่อหาคำตอบว่าเห็ดหลินจือที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทยมีปริมาณและคุณภาพสารสำคัญแตกต่างจากเห็ดหลินจือจากต่างประเทศหรือไม่?

อ้างอิง…“เห็ดหลินจือ MG2” เมืองงาย จากสายพระเนตรอันยาวไกล

โครงการเกษตรเมืองงาย-สปอร์เห็ดหลินจือ-MG2-กะเทาะเปลือก-วโรยา-สรรพคุณที่ดีกว่าดอกรากเห็ดหลินจือแดงสกัด

โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย โครงการตามแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือสายพันธุ์ต่างๆ ในช่วงปี 2551-2554 มีการศึกษาวิจัยกว่า 5 ปี เป็นโครงการแบบเบ็ดเสร็จเพราะทำการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผู้บริโภค พบว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG-2 (เกิดจากการผสม เห็ดหลินจือแดง และ เห็ดหลินจือป่าสีม่วง ซึ่งทั้ง 2 พันธุ์มีคุณสมบัติทางยาที่สูงมาก) เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมมากที่สุดในการผลิตเชิงพาณิชย์ เนื่องจากให้ผลผลิตดอกเห็ดที่สมบูรณ์มีสปอร์ปริมาณมาก และมีปริมาณสารสำคัญสูง

หมายเหตุ – เห็ดหลินจือแดง คือ G2 ส่วนเห็ดหลินจือม่วงคือสายพันธ์ที่ขึ้นตามป่า นำมาเพาะเลี้ยงผสมสายพันธ์ได้สายพันธ์ใหม่ของโลกเรียกสายพันธ์ MG2

  • เห็ดหลินจือป่า(สีม่วง) จะมีสารทางยาที่รักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อสูงเช่น ไทรอยด์ เก๊า เบาหวาน เป็นต้น
  • เห็ดหลินจือสีแดง จะมีสารทางยาเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายสูง

ดังนั้นสรรพคุณทางยาของ สายพันธุ์ MG2 จึงเด่นที่สามารถรักษาและป้องกันโรคได้มากมายและเสริมสร้าง บำรุงร่างกายได้ทุกระบบ

ทั้งนี้การผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ MG2 ได้มีการศึกษาและสร้างมาตรฐานการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้เห็ดหลินจือ MG2 นั้นมีคุณภาพดีที่สุด เช่น

  1. กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตจะต้องเคร่งครัดในเรื่อง ความสะอาด และเทคนิคการทำให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนต่างๆ จากน้ำ ดิน อากาศ ฯลฯ
  2. สภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง และโรงเรือน ตามข้อกำหนดตามแนวทางเกษตรที่ถูกต้อง
  3. ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ปริมาณสารสำคัญมากที่สุด ทั้งในส่วนสปอร์และดอกเห็ดอยู่ที่ 110 วัน
  4. “สปอร์เห็ดหลินจือ” แม้จะมีขนาดเล็ก และมีปริมาณน้อยมากต่อเห็ดหลินจือ 1 ดอก ซึ่งหากต้องการสปอร์เห็ดหลินจือในปริมาณ 1 กรัม หรือ 1 ช้อนชา จำเป็นต้องใช้เห็ดหลินจือจำนวนมากถึง 10 กิโลกรัม
  5. มีการทดสอบความเป็นพิษ ผลข้างเคียงของเห็ดหลินจือ เพื่อให้ผู้ทานได้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการการบริโภคสปอร์เห็ดหลินจือ
  6. สปอร์เห็ดหลินจือทุกมิลลิกรัมต้องผ่านการฉายแสงฆ่าจุลินทรีย์ และเชื้อโรคต่างๆ โดยปริมาณสารสำคัญไม่ได้ลดลงและคงคุณภาพของสปอร์เห็ดหลินจือ อีกทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (รูปแบบเดียวกับการฉายรังสีอาหาร Food irradition)

ทำให้มั่นใจว่าสารสำคัญและคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือ MG2 ที่ปลูกในประเทศไทยไม่แพ้เห็ดหลินจือที่ปลูกในต่างประเทศ สามารถนำมาใช้สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคได้ จึงได้คัดเลือกเห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG-2 เป็นแม่พันธุ์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป ทำให้คนไทยมีทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพและรักษาโรค นอกเหนือจากการรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่

เส้นทางของเห็ดหลินจือในประเทศไทยที่ก่อเกิดขึ้นจากแนวพระราชประสงค์ของล้นเกล้าฯ  โดยทรงต้องการให้คนไทยสามารถเข้าถึงการบริโภคเห็ดหลินจือ สามารถบริโภคเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ   อ้างอิง... “เห็ดหลินจือ” พระเมตตาอันล้นพ้นยิ่ง!

ทั้งนี้ นับเป็น “โชคดีของคนไทย” สำหรับโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย เมืองงาย ที่ประสบความสำเร็จให้สปอร์เห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG2 เข้าถึงผู้ป่วย และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่คนไทยทั่วหน้า

ผลิตภัณฑ์ยาแค็ปซูลสปอร์เห็ดหลินจือกระเทาะเปลือก สายพันธฺ์ MG2 วัตถุดิบจากโครงเมืองงาย

“สปอร์เห็ดหลินจือ” ยี่ห้อ วโรยา (VAROYA) เป็นหนึ่งในหลากหลายผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG-2 ที่ได้รับการรับรองจาก อย. แล้วว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน ปลอดภัย ใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ทั้งในเรื่องของ ขั้นตอนการผลิต ปริมาณสารสำคัญจากเห็ดหลินจือและความปลอดภัยของผู้บริโภค!

สปอร์เห็ดหลินจือแดง-กะเทาะเปลือก-MG2-วโรยา-สรรพคุณ-ผลข้างเคียง

ยาแค็ปซูลสปอร์เห็ดหลินจือกระเทาะเปลือก : ผลิตจากเห็ดหลินจือสายพันธฺ์ MG2 วัตถุดิบจากโครงการสวนเกษตรเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สินค้าได้ตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q) ยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G112/56 1 ขวด บรรจุ 30 แค็ปซูล Each capsule contains : Ganoderma lucidium spore 450 mg. Use : 1 capsule once daily before meal

สรรพคุณ : เป็นยาบำรุงร่างกาย วิธีใช้ : รับประทานวันละ 1 แค็ปซูล ก่อนอาหาร ผลิตโดยโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาตรฐาน GMP ผลิตภัณฑ์มีอายุ 3 ปีหลังวันผลิต เก็บในที่อากศถ่ายเทสะดวก อย่าโดนแสงแดด

วโรยา - ผลิตภัณฑ์สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 แคปซูลผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า “สปอร์เห็ดหลินจือ” ยี่ห้อ วโรยา เป็นคำตอบที่ใช่ สำหรับคนรักษ์สุขภาพที่ต้องการดูแลตนเองให้แข็งแรง สุขภาพดี ด้วยสรรพคุณทางยาจากสปอร์เห็ดหลินจือ สายพันธุ์ MG2 ซึ่งมีประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ เบาหวาน เสริมภูมิต้านทาน และโรคร้ายอื่นๆ เพื่อให้คนไทยห่างไกลโรค

^-^ กดปุ่มแชร์ในโซเชียลมีเดีย ถ้าบทความนี้เป็นประโยชน์กับคุณ แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้เพื่อนๆ เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดี!! ^-^