สายพันธุ์ที่ดีกว่า! เห็ดหลินจือแดงจิตรลดา G2 สู่ MG2

“บุญของคนไทย” จากเห็ดหลินจือแดง G2 โครงการหลวงสวนจิตรลดาสู่ MG2 สายพันธุ์แผ่นดินไทย โครงการสวนเกษตรเมืองงาย เห็ดหลินจือ MG2 สรรพคุณเพื่อสุขภาพที่ดี เด่นที่สามารถรักษาและป้องกันโรคช่วยเสริมสร้าง บำรุงร่างกายได้ทุกระบบ

เส้นทางของเห็ดหลินจือในประเทศไทยที่ก่อเกิดขึ้นจากแนวพระราชประสงค์ของล้นเกล้าฯ  โดยทรงต้องการเห็นประชาชนชาวไทย มีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยร้ายแรง อ่านเพิ่มเติม ... เห็ดหลินจือ MG2 “เมืองงาย” จากสายพระเนตรอันยาวไกล

เห็ดหลินจือสวนจิตรลดา โครงการหลวงสู่่การพัฒนา

โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือในประเทศไทย เริ่มขึ้นครั้งแรกช่วงปี 2531 ที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และเริ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือสายพันธุ์ G2 (Ganoderma Lucidum 2) ขึ้น สามารถเพาะเลี้ยงได้สำเร็จ ต่อมามีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือชนิดต่างๆ ออกจำหน่ายให้ประชาชนในราคาย่อมเยาว์ ซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก เนื่องจากประชาชนเชื่อมั่นว่าเห็ดหลินจือที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาว่ามีคุณภาพและมีความปลอดภัย

ต่อมาในปี 2549 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้มีการมอบเชื้อเห็ดหลินจือ สายพันธุ์ G9  ให้งานจุลชีวประยุกต์ โครงการเกษตรเมืองงายนำไปทดลองวิจัยและพัฒนา โดยเห็ดหลินจือสายพันธุ์ G9 นี้เป็นการนำ เห็ดหลินจือเกาหลี และ เห็ดหลินจือป่า สีม่วง มาผสมกัน โดยศาสตราจารย์อี๋ฉวนอี้ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านรักษาโรคนิวส์ไฮต้าเหลียน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการเกษตรไทย สาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาขึ้น เพราะมีดอกใหญ่ หนา และมีสปอร์มาก นอกจากนี้ยังมีปริมาณสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ด้วยสรรพคุณสูงกว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์อื่นๆ อีกด้วย

สปอร์เห็ดหลินจือ-MG2-กะเทาะเปลือก-วโรยา-สรรพคุณประโยชน์เพื่อสุขภาพ

อ้างอิง...กว่าจะมาเป็นเห็ดหลินจือโครงการเกษตรเมืองงาย MG2

เห็ดหลินจือแดงจิตรลดา สรรพคุณทางยาที่ดีขึ้น MG2

ปี 2551-2554 เพื่อเป็นการต่อยอดในเรื่องงานวิจัยทางการแพทย์ และเภสัชกรรม เพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในพระองค์ฯ เป็นการริเริ่มของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย เป็นการวิจัยแบบบูรณาการด้วยความร่วมมือจาก 12 หน่วยงาน อาทิ… คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, องค์การเภสัชกรรม ฯลฯ

โครงการหลวงส่วนพระองค์สวนจิตรลดา สรรพคุณ ดีไหม
จากการวิจัยกว่า 5 ปี เป็นโครงการแบบเบ็ดเสร็จเพราะทำการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผู้บริโภค ณ.สวนเกษตรเมืองงาย จึงได้เปลี่ยนชื่อจากสายพันธุ์ G9 เป็น MG2 (เมืองงาย 2) พบว่าเห็ดหลินจือสายพันธุ์ใหม่ MG-2 (เกิดจากการผสม เห็ดหลินจือแดง(G2) และ เห็ดหลินจือม่วง  ซึ่งทั้ง 2 พันธุ์มีคุณสมบัติทางยาที่สูงมาก) เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมมากที่สุดในการผลิตเชิงพาณิชย์ เนื่องจากให้ผลผลิตดอกเห็ดที่สมบูรณ์มีสปอร์ปริมาณมาก และมีปริมาณสารสำคัญสูง

หมายเหตุ :

  • เห็ดหลินจือป่า(สีม่วง) จะมีสารทางยาที่รักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อสูงเช่น ไทรอยด์ เก๊า เบาหวาน เป็นต้น
  • G2 – เห็ดหลินจือสีแดง จะมีสารทางยาเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายสูง

วโรยา - ผลิตภัณฑ์สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 แคปซูลดังนั้นสรรพคุณทางยาของ สายพันธุ์แผ่นดินไทย MG2 จึงเด่นที่สามารถรักษาและป้องกันโรคได้มากมายและเสริมสร้าง บำรุงร่างกายได้ทุกระบบ

จากรายงานการวิจัยข้างต้น เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นอีกทางเลือก ในการใช้รักษา บำรุงร่างก่ายให้แข็งแรงทั้งยังมีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจ ในสายพันธุ์เห็ดหลินจือ MG2 ที่ผ่านการพัฒนาโดยฝีมือคนไทย ที่มีงานวิจัยรองรับ อ่านต่อ... สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 – เพื่อสุขภาพคนไทย

เพิ่มเติม...ข้อมูลดีๆ จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สปอร์เห็ดหลินจือ ทำไม? ต้องกะเทาะเปลือก ก่อนนำไปใช้ทางยา

คุณค่าทางยาคือ สารสำคัญกลุ่มพอลิแซ๊กคาไรด์ และ ไทรเทอร์ปีน พบมากในส่วน “สปอร์กะเทาะเปลือก”

พบ สายพันธุ์ G9 หรือ MG2 “วโรยา” มีสารสำคัญทั้ง 2 กลุ่มสูงกว่าสายพันธุ์อื่น

วโรยา-สปอร์เห็ดหลินจือ-mg2 กะเทาะเปลือก

อ่านต้นฉบับ ชัดๆ >>

^-^ กดปุ่มแชร์ในโซเชียลมีเดีย ช่วยกันเผยแพร่ให้คนไทยกว่า 70 ล้านคนได้ทราบข้อมูลงานวิจัยด้านเห็ดหลินจือโครงการฯ วันนี้ผลผลิตจากโครงการได้เสร็จสิ้น จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้คนไทยได้ทราบและทานเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย!! ^-^