ช่วยอย่างไร? เห็ดหลินจือรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือด

โรคหัวใจกินเห็ดหลินจือได้หรือไม่? เชื่อว่าหลายคนอย่างรู้ เห็ดหลินจือจะรักษาโรคหัวใจ เส้นเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้จริงไหม? บทความนี้มีคำตอบ

สถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดเผย ณ วันที่ 16 กันยายน 2561 มีอัตราการตายถึง 20,855 คน ต่อปี หรือ 2 คน/ชั่วโมง  ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อ้างอิง ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กินเห็ดหลินจือรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ละลายลิ่มหลอดเลือดจริง

เข้าใจก่อน โรคหัวใจและหลอดเลือด

เป็นการเรียกโดยภาพรวม ในความเป็นจริง มีโรคและสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจที่แตกต่างกันออกไป อาทิ โรคหัวใจขาดเลือด ที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจตีบหรือตัน โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ หรือทำงานบกพร่อง

โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง เกิดจากความเสื่อมของผนังหลอดเลือดที่เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด หรือมีการอักเสบติดเชื้อ หรือมีการเสื่อมของผนังหลอดเลือดจากภาวะหลอดเลือดแข็ง ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดไม่แข็งแรง และเกิดการโป่งพอง เป็นต้น

ซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือดเหล่านี้ มักมีความสัมพันธ์กับสาเหตุของการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่ อายุที่มากขึ้น การสูบบุหรี่จัด ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการไม่ออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้มีการตีบตันในหลอดเลือด ซึ่งสาเหตุหลักๆ ส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ส่งผลให้คอเลสเตอรอลสูง การบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูง นอกจากนั้นยังมีเรื่องของเชื้อไวรัสและปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ เช่น มลภาวะ PM 2.5 สามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะอักเสบในหลอดเลือดได้ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง ร่วมไปถึงโรคหัวใจขาดเลือดได้

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีสาเหตุมาจากลิ่มเลือดที่เกาะกลุ่มกัน จนทำให้หลอดเลือดอุดตันเหลือช่องทางให้เลือดไหลผ่านน้อยลง ถ้าหากมีการอุดตันมากจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอแล้วอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ โดยปกติแล้วการก่อตัวของเกร็ดเลือดให้เป็นลิ่มเลือดนั้นมีความจำเป็นต่อ การห้ามเลือดและการสมานแผล แต่หากลิ่มเลือดเกาะตัวง่ายจนเกินไปทำให้เกิดปัญหาเส้นเลือดอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรค

นอกจากนี้การที่เลือดเคลื่อนตัวไปตามหลอดเลือดได้ไม่ดีนั้น อาจมีสาเหตุมาจากเลือดหนืด กล่าวคือมีแรงเสียดทานกับผนังหลอดเลือดสูงหรือมีไขมันในเลือดมากเกินไป จึงทำให้มีปัญหาเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่สะดวก เลือดก็ส่งไปเลี้ยงหัวใจไม่ทัน เกิดภาวะการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจ

เห็ดหลินจือรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างไร? กินได้ไหม?

  • สารนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ในเห็ดหลินจือซึ่งมีคุณสมบัติละลายลิ่มเลือดที่อุดตัน ไม่ให้ลิ่มเลือดเกาะตัวง่ายเกินไป ทำให้ไม่เกาะตามหลอดเลือด จนเกิดการอุดตันของเส้นเลือด และสารทางยาในเห็ดหลินจือไม่ได้ช่วยแค่เส้นเลือดที่หัวใจเท่านั้น ยังรวมถึงเส้นเลือดทุกแห่ง รวมทั้งเส้นเลือดในสมองด้วย เห็ดหลินจือจึงสามารถรักษาโรค หลอดเลือดสมอง(Stroke) กล้ามเนื้อหัวใจตายได้
  • สารไตรเทอพินอยด์ (Triterpenoids) เป็นสารที่มีรสขมและพบในสมุนไพรเห็ดหลินจือ จะช่วยละลายไขมันและคอเลสเตอรอลที่เกาะอยู่ในหลอดเลือด ไม่ให้มีมากเกินไป เมื่อเส้นเลือดหัวใจตีบมากจนอุดตัน เลือดก็ส่งไปเลี้ยงหัวใจไม่ทัน เกิดภาวะการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจ
  • สมุนไพรเห็ดหลินจือแดง ลดไขมันในเส้นหลอดเลือด รักษาโรคความดันโลหิตสูงสารเยอมาเนียม สรรพคุณของเห็ดหลินจือ ยังช่วยในการเพิ่มออกซิเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อ เมื่อร่างกายขาดออกซิเจนก็สามารถดึงออกซิเจนจากเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้ ทำให้รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตเมื่อหัวใจหรือสมองขาดออกซิเจน เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันหรือ โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) โรคถุงลมโป่งพอง
  • สรรพคุณทางยาในเห็ดหลินจือ มีสารสำคัญประเภทอัลคาลอยด์ที่มีประสิทธิภาพการลดแรงเสียดทาน จึงทำให้การเคลื่อนที่ของเลือดคล่องตัวขึ้น
  • ช่วยยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด โดยเลือดเป็นของเหลวที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ ทำให้เคลื่อนที่ผ่านหลอดเลือดได้สะดวก แต่ถ้าเลือดมีการรวมตัวของเกล็ดเลือดก็จะมีลักษณะเป็นลิ่มหรือก้อน การเคลื่อนที่ก็จะช้าลง เพราะไม่สามารถปรับรูปร่างของตัวเองไปตามเส้นทางที่ต้องผ่านได้
  • ช่วยลดความหนืดของเลือด ทำให้เลือดเคลื่อนตัวไปตามหลอดเลือดได้ดีขึ้น เพราะถ้าเลือดหนืดแล้วหลอดเลือดหัวใจมีช่องทางให้เลือดเคลื่อนที่ได้น้อย ความหนืดนั้นจะทำให้การไหลเวียนของเลือดติดขัด แต่ถ้าความหนืดนั้นลดลงก็จะช่วยให้เลือดพอไหลเวียนผ่านไปได้
  • ช่วยขับสารพิษที่เจือปนอยู่ในเลือด ซึ่งทำให้เลือดมีสภาพไม่ปกติและมีผลต่อการเคลื่อนที่หรือไหลเวียน
  • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดจากความผิดปกติอันเกิดจากโรค เบาหวานความดันโลหิต ไขมันในเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง ทำให้ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจรักษาด้วยแผนปัจจุบันต้องทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นที่รู้กันดีว่าอาจทำให้ตับเสื่อม เสี่ยงปัญหาไต แต่เห็ดหลินจือกลับช่วยบำรุงตับ ไตให้ดีขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้แพทย์ยังอธิบาย การผ่าตัดทำบายพาส(By-Pass) หรือการทำบอลลูนขยายเส้นเลือด ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือการเอาเส้นเลือดที่อื่นไปเชื่อมต่อกับเส้นเลือดหัวใจ เพื่อให้เลือดเบี่ยงจากส่วนที่ตีบ แต่ต้นเหตุของเส้นเลือดตีบไม่ได้รับการแก้ไข

งานวิจัยเห็ดหลินจือรักษาโรคหัวใจ ได้จริงหรือ?

การทดลองยืนยันจากคลินิกในกรุงปักกิ่ง ที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดในหัวใจตีบจำนวน 120 รายจากการติดตาม อาการและความเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบว่าหลังจากให้กินเห็ดหลินจือเพื่อรักษาโรคหัวใจต่อเนื่อง 3 เดือนผู้ป่วย 108 คน อาการดีขึ้นคิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นผลที่น่าพอใจ

สรรพคุณเห็ดหลินจือกับผลข้างเคียงในการรักษาโรคหัวใจ ระยะแรกที่ทานค่าพลาสม่าของหัวใจอาจจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงผู้ป่วยที่กินเห็ดหลินจือไม่ต้องกังวล เนื่องจากอาการดังกล่าว เป็นผลจากการขับพิษหรือการวินิจฉัยโรคของเห็ดหลินจือเท่านั้น มีผลจากการทดลองวิจัยในที่ผู้ป่วยได้ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานยังไม่พบเลยว่าเห็ดหลินจือนั้นมีพิษต่อร่างกาย

วโรยา สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 เมืองงาย สมุนไพรสรรพคุณสุขภาพ

^-^ กดปุ่มแชร์ในโซเชียลมีเดีย แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้เพื่อนๆ เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดี!! ^-^